Розробки урокiв з української лiтератури для 11-го класу

 
  Посiбник укладено вiдповiдно до календарно-тематичного планування з урахуванням змiн до чинної програми з української лiтератури для 11-го класу.
 
  Запропонованi розробки урокiв дадуть змогу вчителевi цiкаво провести традицiйнi i нетрадицiйнi уроки, якi викличуть iнтерес в учнiв, спонукатимуть їх до роботи на уроцi. Види робiт, дидактичнi прийоми i методи, що їх пропонує автор, вiдображають спрямованiсть на реалiзацiю особистiсно зорiєнтованого, компетентнiсного навчання лiтератури.
Посiбник допоможе вчителевi ефективно викладати українську лiтературу, стане в пригодi керiвникам методичних об'єднань словесникiв, студентам фiлологiчних факультетiв унiверситетiв.
 
Демо на сайтi за покликанням https://dyvoslovo.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/DEMO_literatura_11.pdf
 
Вартiсть посiбника -  180 грн. (612 с.)
 
Замовляйте за телефонами (044) 292-41-06(098) 606-23-81
або на нашому сайтi за посиланням https://dyvoslovo.com.ua/vydannya/lit_11/
 
З повагою
Редакцiя журналу "ДИВОСЛОВО"

2020-05-27 12:26:54