Конкурс “Новий простір у школах”

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
ЛИПОВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

22500,   м. Липовець,   вул. Героїв Майдану, 4    

 

НАКАЗ

­­­­­­

від 25 червня 2018 року                                                       

 

Про Конкурс Новий простір у школах  серед загальноосвітніх навчальних закладів Липовецького району

З метою підтримки ініціатив                               :

1. Оголосити конкурс з 01 липня по 01 вересня 2018 року.

2.Затвердити Положення про конкурс серед загальноосвітніх навчальних закладів Липовецького району ( додаток 1,3).

3.Затвердити склад Наглядової ради Конкурсу серед загальноосвітніх навчальних закладів Липовецького району (додаток 2)

 1. Наглядовій раді забезпечити виконаня заходів з підготовки та проведення конкурсу серед загальноосвітніх навчальних закладів Липовецького району відповідно до вимог Положення про конкурс.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  головного спеціаліста відділу освіти, Осадчу В.П.

 

Начальник відділу освіти                                                І.Я. Косач

 

 

                                                                      Додаток 1

до наказу

від  25 червня 2018 року №

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Конкурс Новий простір у школах  серед загальноосвітніх навчальних закладів Липовецького району

І. Загальні положення

 1. Це Положення регулює процедуру проведення Конкурсу “Новий простір у школах”  серед загальноосвітніх навчальних закладів Липовецького району (далі - Конкурс).
 2. Метою Конкурсу є створення нової зони відпочинку для школярів в приміщені школи або на її території.

У Конкурсі беруть участь заявки, розроблені та подані загальноосвітніми навчальними закладами Липовецького району. Реєструватися можуть як окремі особи, так і команди. До конкурсу запрошуються учні, батьки, викладачі та всі, хто опікується певним навчальним закладом.

 1.  Заявки, подані учасниками, приймаються до розгляду Наглядової ради тільки після їх реєстрації в установленому порядку ( Додаток 3).

Основні завдання Конкурсу:

 • створення повноцінного комфортного освітнього простору  у класних  кімнатах 1 –х  класів;
 • підвищення рівня комфорту шкільної території даних шкіл, надання умов для активного відпочинку дітей.
 • створення нової зони відпочинку для школярів  у примівщенні закаладу.

Дедлайн подачі заявок — 15 серпня 2018 р.

ІІ. Організаційне забезпечення Конкурсу

 1. Для організації Конкурсу затверджується склад Наглядової ради.
 2. Наглядова рада є вищим органом, який здійснює загальне керівництво з організації та проведення Конкурсу, а також визначає переможця.

Головою Наглядової ради є начальник відділу освіти.

Персональний склад Наглядової ради затверджується відповідним рішенням.

Голова Наглядової ради, заступники голови та члени Наглядової  ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

 1. Наглядова рада :
 1. Затверджує план виконання необхідних організаційно-технічних заходів;
 2. приймає рішення про оголошення Конкурсу;
 3. розглядає і затверджує документи, підготовлені секретарем Наглядової ради Конкурсу;
 4. визначає переможців Конкурсу;
 5. надає консультативну та організаційну підтримку з питань проведення Конкурсу.

7) забезпечує підготовку і проведення конкурсу;

 1. забезпечує поширення інформації про Конкурс, зразків форм заяв на участь у Конкурсі;
 2. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її членів і оформляються протоколом. У разі рівної кількості голосів „за” і „проти” вирішальним є голос голови Наглядової ради

ІІІ. Процедура проведення Конкурсу

         1. Підставою для оголошення Конкурсу є рішення Наглядової ради. Офіційне повідомлення про проведення Конкурсу та умови його проведення публікуються в офіційних засобах масової інформації, а також на веб-сторінках КУ «ЦФГОЗУО Липовецького району» та Липовецького відділу освіти із зазначенням кінцевого терміну подання заяв на участь у ньому.

         2. У процесі підготовки,  розробники мають право звертатися, у разі потреби, до Наглядової ради  Конкурсу для одержання додаткової інформації.

Відповідь надається протягом п'яти робочих днів після одержання запиту.

         3. Реєстрація учасників, що беруть участь у Конкурсі, здійснюється наглядовою радою Конкурсу.

         4. Наглядова рада Конкурсу розпочинає прийом заяв на участь у Конкурсі з дня опублікування офіційного повідомлення.

Подання заяв на Конкурс здійснюється протягом терміну визначеного Наглядовою радою.

         5. Підставою для відмови у реєстрації претендента, як учасника Конкурсу, є:

 1. невідповідність претендента вимогам пункту 3 розділу І цього Положення;
 2. невідповідність змісту проекту основним напрямам, умовам проведення Конкурсу, вимогам щодо їх розроблення;
 3. наявність інших обставин, визначених у тексті оголошення про Конкурс.

         6. На другому етапі Конкурсу Наглядовою радою Конкурсу розглядається безпосередньо пропозиції  і визначаються його переможці.

          7. Наглядова рада  Конкурсу проводить оцінку готових результатів та обїзд об’єктів протягом 15 днів.  

          8. По завершенню ознайомлення з результатами оцінювання Наглядова рада проводить засідання, на якому визначається перелік переможців.

          9. Рішення Наглядовоїї ради оформлюється протоколом, який  є підставою для оголошення результатів.

          10. Протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення Наглядова рада надсилає усім його учасникам повідомлення про результати Конкурсу.

          11. Повідомлення про результати Конкурсу публікується в офіційних засобах масової інформації та/або на веб-сторінках КУ «ЦФГОЗУО Липовецького району» та Липовецького відділу освіти.

IV. Переможці

         1. По результатах конкурсу переможець отримує сертифікат на шкільний мультимедійний інтерактивний комплекс.

 

Начальник відділу освіти                                                 І.Я. Косач

 

      Додаток 2

до наказу

від  25 червня 2018 року №

 

СКЛАД

Наглядової ради з проведення КонкурсуНовий простір у школах  серед загальноосвітніх навчальних закладів Липовецького району

№ з/п

Прізвище, ім'я,                  по батькові 

 

 

Суб'єкт представлення

 

 

 

 

 1.  

КОСАЧ

Інна Ярославівна

 

 

-

 

Начальник відділу освіти

голова Наглядової ради

 1.  

МАЙДАНЮК

Микола Іванович

-

 

Директор КУ«ЦФГОЗУО Липовецького району»

заступник голови Наглядової ради

 1.  

СКОЦЬКА

Юлія Володимирівна    -

 

методист РМК

Секретар Наглядової ради

Члени наглядової ради

 

 1.  

ФУРМАНЮК

Олег Михайлович

 

-

 

Заступник голови райдержадміністрації (за згодою)

 1.  

ТАНАСЮК

Руслан Анатолійович

 

 • Заступник голови районної ради (за згодою)
 1.  

 

ЗАБЛОЦЬКА

Алла Володимирівна

 

 •  
 • Заступник директор КУ«ЦФГОЗУО
 • Липовецького району» (за згодою)
 1.  

ОСАДЧА

Віра Прокопівна

 

головний спеціаліст відділу освіти (за згодою)

         

 

Начальник відділу освіти                                                 І.Я. Косач

 

                                                                                Додаток 3

       до наказу

                                                                                                            від  25 червня 2018 року №

Реєстрація на конкурс Новий простір у школах” cеред загальноосвітніх навчальних закладів Липовецького району

Подавай заявку на конкурс!

* Обов’язково

Назва ідеї *

Ваша відповідь

Опис ідеї *

Максимум 5-7 речень

Ваша відповідь

Чому ви хочете взяти участь в конкурсі? *

Ваша відповідь

Назва та номер школи *

Ваша відповідь

Контакти відповідальної особи *

ПІБ, e-mail, номер телефону

Ваша відповідь

Контакти в соц. мережах

Школи/відповідальних осіб

Ваша відповідь


2018-07-03 08:47:06