Семінар-практикум для вчителів ОСНОВ ЗДОРОВ Я

Традиційно завданням освіти була передача молоді надбань попередніх поколінь. Виклики сучасного світу потребують нової освітньої парадигми, орієнтованої на майбутнє. Ми живемо на зламі епох, коли індустріальне суспільство, орієнтоване на матеріальне виробництво, поступається місцем інформаційному, що висуває нові вимоги в усіх сферах життя.

Усі розуміють, що школа не може надалі залишатися лише транслятором знань, адже кількість інформації у світі стрімко зростає, а вчитель припиняє бути унікальним її джерелом. Завдяки розвиткові інформаційно-комунікативних технологій, знання знаходяться на кінчиках пальців інтернет-користувачів. Але інтернет не має цензури, й учні отримують вільний доступ до будь-якої інформації, зокрема й тієї яка може зашкодити морально незрілій особистості.

Саме тому паралельно з інформацією в світі запроваджуються педагогічні технології розвитку соціально-психологічних компетентностей (життєвих навичок) учнів.

 В Україні освіта на засадах життєвих навичок запроваджується через предмет «Основи здоров’я».

  03 листопада 2017 року проведений семінар-практикум для вчителів основ здоров’я. Учасники мали  змогу ознайомитися з досвідом впровадження проекту з розвитку життєвих навичок «Вчимося жити разом», який охоплює всі рівні освіти: дошкільну, початкову, основну та старшу школу.

Проведена презентація та надані електронні версії навчально-методичного забезпечення тренінгового курсу «Вчимося жити разом».

 

  


2017-11-03 16:30:19