Затверджено Державну соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 р. № 145 затверджено Державну соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року.

   Програмою передбачені наступні кроки:

– вперше будуть розроблені типові програми для постраждалих осіб та відповідні програми для дітей-кривдників з методичними рекомендаціями їх виконання; форми статистичної звітності тощо;

– додатково буде створено 450 спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб (притулків, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, денних центрів соціально-психологічної допомоги/ спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування);

– вже у 2021 році  проведення судових засідань у дружньому до дитини оточенні;

– до 2022 року оновлення Державних стандартів щодо забезпечення включення до компонента дошкільної, початкової, середньої, професійної, вищої освіти положень ціннісних орієнтирів ненасильницької поведінки;

– кожен рік  проходження 125 особами психологічної програми підготовки суддів, прокурорів, адвокатів, слідчих по реалізації норм права в інтересах постраждалої дитини з урахуванням міжнародних стандартів та рекомендацій;

– запроваджено заходи забезпечення індивідуального підходу до допиту дітей незалежно від їх статусу у кримінальному провадженні;

–  залучення бізнесу в розбудову системи запобігання та протидії насильству та/або насильству за ознакою статі, в тому числі запобігання насильству в трудових колективах, як частини корпоративної соціальної відповідальності;

– створення кабінетів первинної допомоги постраждалим особам на базі закладів охорони здоров’я.

        Програма забезпечить створення системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях з врахуванням стандартів Конвенції Ради Європи „Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами”, яку ратифіковано 46 країнами та Європейським Союзом.

Постанова КМУ від 24.02.21 №145 “Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року”


2021-04-22 09:25:43