Методичний практикум

«Використання технологій системно-діяльнісного підходу на різних етапах уроку» як одна із форм презентації роботи колективу над методичною проблемою

 

Робота над методичною проблемою школи є основним із компонентів підвищення кваліфікації педагога, яка спрямована на підвищення професійної культури педагога, підвищення його фахової майстерності, розширення арсеналу засобів навчання та виховання, продукування нових  педагогічних ідей та технологій, їх втілення в практику роботи, узагальнення та поширення позитивного досвіду , з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу, його результативності. Педагогічний колектив Вахнівської загальнооосвітньої школи  І-ІІІ ст. протягом 2014-2019 років працює над реалізацією методичної проблеми «Використання інноваційних технологій системно-діяльнісного підходу в навчально-виховному процесі, вдосконалення навичок використання ІКТ в навчально-виховному процесі».

Робота над методичною проблемою була розподілена на чотири основних етапи: підготовчий , теоретичний , практичний , узагальнюючий.

У ході роботи над поетапною реалізацією проблеми учителі школи опановували інноваційні форми, методи, технології роботи із учнями. В арсеналі педагогічних працівників– проектні технології, ІКТ, інтерактивна освіта, технологія розвитку критичного мислення, технологія співпраці, комунікативні технології, навчально-ігрові технології.

  На етапах реалізації проблеми було організованопроведення тематично методичних оперативок, науково-теоретичних, психолого-педагогічних семінарів тренінгів та практичних занять. Теоретичне вивчення даної проблеми висвітлено під час проведення педагогічних читань,  методичних тижнів. Формуванню теоретичних знань і навичок педагогів, організації індивідуальної інноваційної діяльності сприяли проведені педагогічні ради.

На успішну реалізацію  методичної проблеми, практичне використання педагогічного досвіду, розвиток методичної активності педагогів спрямували свою роботу методична рада, шкільні методичні обєднання , методоб'єднання класних керівників, динамічна та творча групи.

 Однією із форм підведення підсумків  роботи над методичною проблемою школи став методичний практикум «Використання технологій системно-діяльнісного підходу на різних етапах уроку» де кожен з учителів мав можливість презентувати власний досвід роботи та ознайомитись з досвідом колег.

За основу для практичного дослідження було взято комбінований урок, так як за структурою він  містить  максимальну кількість етапів.

Кожен етап уроку передбачає використання форм і методів роботи які доцільно застосовувати саме на цьому етапі.

Перед проведенням практикуму вчителі проводили  відкриті уроки на різних етапах яких використовували технології діяльнісного підходу. Відеофрагменти етапів уроку вчителів оформлено у вигляді презентації .

Вчителі під час проведення такого методичного практикуму мали можливість побачити практичну реалізацію діяльнісного підходу на різних етапах уроку, проаналізувати та аргументувати використання тих чи інших засобів навчання, їх доцільність та результативність.

Даний захід сприяв підвищенню фахової майстерності педагогів, розширенню арсеналу засобів навчання та виховання, створенню позитивного мікроклімату в колективі, активній співпраці та обміну досвідом                                                                                                                      

презентація до  практикуму

 


2019-03-17 16:33:23