Відповідно Законів України «Про освіту» від 23.05.1991 №1060-XII ( зі змінами ), «Про охорону дитинства» від 26 04.2001 №2402-  III   ( зі змінами),  «Про дошкільну освіту» від 1.07.2001 №2628 – III (зі змінами), «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від  1.11.1992 №2811-XII  (зі змінами), наказу Міністерства освіти та науки України «Про порядок встановлення плати батьків  за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних дошкільних закладах» від 21.11.2002 №667 (зі змінами), на виконання рішення виконкому Липовецької міської ради від 20.01.2021 №2 та внутрішнього Наказу за №15 від 29.01.2021 року "Про пільгове та додаткове забезпечення дітей раціональним харчуванням у ЗДО", з метою забезпечення соціально-правових гарантій щодо забезпечення раціональним харчуванням дітей пільгових категорій.

  1. Встановити що з 1.01.2021 року харчування дітей в закладі дошкільної освіти становитиме 24 грн. Батьки, або особи які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей в Трощанському ЗДО в розмірі 12 гривень (дванадцять гривень), тобто 50% від вартості харчування на день.
  2. Розмір плати зменшується на 50% для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей.
  3. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, із сімей, які отримують допомогу відповідно до Статті 19. Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (№2811-XII ). Підставою для звільнення є довідка про призначення такої допомоги видана органами праці та соціального захисту та в яких, сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України на підставі довідок про сукупний дохід кожного члена сім’ї за попередній квартал, виданих за місцем отримання доходів.
  4. Забезпечити безкоштовне харчування дітям – інвалідам, дітям – сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях, дітям, які постраждали на Чорнобильській АЄС та в інших випадках, передбачених законом України.
  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Липовецької міської ради з питань буджету та фінансів.

 

 


2021-03-08 17:42:04