ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

У освітньо-виховній роботі Трощанський ЗДО використовує такі навчально-методичні посібники та рекомендації: 1. Базовий компонент дошкільної освіти 2. Методичні рекомендації до програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років "Дитина" 3. Періодичні видання "Дошкільне виховання", "Дитячий садок", "Практика управління дошкільним закл ....

Навчально-виховний процес у Трощанському закладі дошкільної освіти проводиться за програмою виховання та навчання дітей від 2 до 7 років "Дитина" ....